14 lipca, 2024

Frost WEB

Blog

Recykling paneli i ogniw fotowoltaicznych

Energia słoneczna jest źródłem potencjału dla przyszłego rozwoju energetyki. Jej wykorzystanie ma fundamentalne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz dla uzyskania niezależności energetycznej. Przez ciągły rozwój technologii oraz synergiczne połączenie z innymi rozwiązaniami, energia słoneczna staje się coraz bardziej wydajna i wszechstronna. Jej wykorzystanie stanowi kluczowy krok w kierunku ekologicznej przyszłości.

W ostatnich latach możemy zaobserwować dynamiczny wzrost i popularność paneli fotowoltaicznych. Te panele, zdolne do przetwarzania energii słonecznej na czystą energię elektryczną, napędzają transformację sektora energetycznego. W Polsce obserwujemy kontynuację tego trendu, osiągając w 2022 roku rekordową moc zainstalowaną blisko 7,7 GW, a większość z tej mocy to mikro instalacje. https://wastech.pl/fotowoltaika/

Jednak wraz z rosnącym rynkiem paneli fotowoltaicznych pojawiają się nowe wyzwania związane z zarządzaniem odpadami. Mimo że panele te są kluczowym elementem transformacji energetycznej, ich rosnąca produkcja i stosowanie prowadzą do generowania odpadów, które jeśli nie zostaną odpowiednio przetworzone, mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.

Wzrost popularności i popytu na panele fotowoltaiczne wiąże się z nowymi wyzwaniami w zakresie zarządzania odpadami. Mimo że te panele są kluczowymi narzędziami w transformacji energetycznej, ich rosnąca produkcja generuje odpady, które, jeśli nie zostaną właściwie przetworzone, mogą negatywnie wpłynąć na środowisko.

Panele fotowoltaiczne składają się z różnorodnych materiałów, takich jak szkło, krzem, tworzywa sztuczne i metale. Warto zauważyć, że większość paneli ma długi czas życia, ale starsze modele zostają zastępowane nowszymi, co przewiduje się, że w najbliższych latach spowoduje znaczny wzrost ilości odpadów paneli fotowoltaicznych.

Wyzwaniem jest skomplikowana struktura i różnorodność materiałów w panelach, co utrudnia proces recyklingu i wymaga zaawansowanych technologii do ich odzyskiwania i ponownego wykorzystania. Współczesne metody recyklingu paneli fotowoltaicznych są jeszcze w fazie rozwoju i często kosztowne. Istotne jest opracowanie efektywniejszych technologii recyklingu, które umożliwią odzyskanie cennych surowców z paneli i minimalizację wpływu na środowisko.

Ważne jest również wprowadzenie jednolitych regulacji i systemów zbierania odpadów z paneli fotowoltaicznych. Brak konkretnych przepisów dotyczących recyklingu tych paneli utrudnia gospodarkę odpadami i może prowadzić do ich nieodpowiedniego składowania lub nielegalnego przetwarzania. Konieczne jest więc rozwijanie odpowiednich regulacji, które wymuszą na producentach paneli fotowoltaicznych zapewnienie skutecznych systemów zbierania i przetwarzania odpadów.

Aby skutecznie rozwiązać wyzwania związane z odpadami z paneli fotowoltaicznych, niezbędne są badania i innowacje w dziedzinie recyklingu. Konieczne jest opracowanie bardziej wydajnych i ekonomicznych technologii recyklingu, które pozwolą na odzyskanie cennych surowców z paneli i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. W tym obszarze aktywną rolę odgrywa firma Wastech Recycling, która obecnie prowadzi badania technologiczne w ramach projektu zatytułowanego Innowacyjna technologia obiegu zamkniętego do recyklingu paneli i ogniw fotowoltaicznych. Projekt współfinansowanego jest przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach programu POIR.

Przy użyciu hybrydowej obróbki mechaniczno-chemicznej, technologia rozwijana przez Wastech Recycling umożliwia wydzielenie różnych frakcji surowców z paneli fotowoltaicznych. Te surowce to: szkło o wysokiej czystości, krzemu, metali i polimerów wykorzystujący hybrydową obróbkę mechaniczno – chemiczną w celu recyklingu różnych rodzajów paneli fotowoltaicznych oraz odzysk większej ilości surowców.

Obecnie dostępne na rynku technologie ograniczają się zwykle do przetwarzania tylko wybranych rodzajów paneli fotowoltaicznych, w wyniku czego uzyskuje się jedynie trzy frakcje surowców: szkło, aluminium i miedź. Dzięki innowacyjnej metodzie opracowanej przez Wastech Recycling możliwe będzie znacznie bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, prowadzące do większego odzysku surowców, co jest kluczowe w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Firma Wastech Recycling https://wastech.pl/ specjalizuje się w kompleksowym zagospodarowaniu odpadów. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu biznesowym rozbudowaliśmy swoją ofertę w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Podstawą działalności firmy Wastech Recyclink sp zo.o. jest odzysk, segregacja, przetwarzanie i powtórne wykorzystywanie materii surowcowej, w tym polimerów. Firma Wastech zajmuje się również projektowaniem nowych oraz udoskonalaniem istniejących technologii, w szczególności w zakresie jakości surowców, energochłonności procesów, zagospodarowanie materiałów do tej pory stanowiących odpad po procesowy. 

Klientami firmy Wastech Recycling są przedsiębiorcy generujące odpady: poprodukcyjne, farmaceutyczne, kosmetyczne, spożywcze, elektroniczne, z warsztatów i z pralni.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który podziela nasze wartości i misję w zakresie ochrony środowiska, zapraszamy do współpracy z nami. Jesteśmy przekonani, że nasze usługi mogą znacząco przyczynić się do zmniejszenia obciążenia środowiska oraz stworzenia bardziej zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań Twojej branży.

Zapraszamy do współpracy Wastech Recycling sp zo.o., tel. +48 22 42 55 300 , +48 604 146 790 lub +48 537 537 126; mail: wspolpraca@wastech.pl / mail: biuro@wastech.pl.